Κέντρο Επιστήμης

Νιώσε για μια ημέρα επιστήμονας στο Κέντρο Επιστήμης, μαθαίνοντας για τα πάντα από τη γεωλογία στην ανατομία, την αστρονομία στη βιολογία. Η αποστολή στο Κέντρο Επιστήμης του Οντάριο είναι να απολαμβάνει, να ενημερώνει τους επισκέπτες μέσω της εμπνευσμένης και δημιουργικής σκέψης εμπειρίας στην επιστήμη. Είναι μια ιδανική μέρα για όσους αγαπούν την επιστήμη και την τεχνολογία και τα παιδιά θα αγαπήσουν την πρακτική προσέγγιση.