Όροι Χρήσης

 
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η ιστοσελίδα (το «Site»), λειτουργεί από Love Island Travel & Tours Ltd, την εμπορική επωνυμία loveisland-travel.com. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το Site. Αν χρησιμοποιείτε το Site, και αν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το Site με οποιονδήποτε τρόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο:

Η πρόσβαση σε αυτό το Site εξαρτάται από την συμφωνία σας ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό και όλα τα θέματα που ανακύπτουν μεταξύ εσάς και εμάς, θα διέπεται από το δίκαιο της Κύπρου. Κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ εσάς και εμάς θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Site Υποχρεώσεις χρήστη:

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι:

 1. αποδέχεστε την οικονομική ευθύνη για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν υπό την επωνυμία ή το λογαριασμό σας
 2. θα πρέπει να είστε ηλικίας 18 ετών και άνω και να έχετε νομική ικανότητα?
 3. Εσείς εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που δίνετε για εσάς και για οποιονδήποτε άλλο πρέπει να είναι αληθείς και ακριβείς
 4. αυτό το Site δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για κερδοσκοπικές, ψευδείς ή δόλιες κρατήσεις
 5. τη διαβίβαση των απειλητικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, τις πολιτικό ή ρατσιστικό υλικό, ή οποιοδήποτε υλικό που κατά τα άλλα είναι παράνομο ή προσβλητικό μέσω αυτής της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά
 6. αυτό το Site και του περιεχομένου της δεν μπορεί να τροποποιηθεί, να αντιγραφεί, , να πωληθεί, χωρίς άδεια ή να αναπαραχθεί με κανένα τρόπο από εσάς .

Όροι Κρατήσεων & Περιεχόμενο Site / Πληροφορίες:

Όλες οι κρατήσεις που έχουν γίνει σε αυτό το Site υπόκεινται στους όρους του οργανωτή περιηγήσεων . Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των ισχυουσών συνθηκών κράτησης όταν κάνετε μια κράτηση. Όροι κρατήσεων περιέχουν περιορισμούς και αποκλεισμούς της ευθύνης, και την ακύρωση και την τροπολογία οι επιβαρύνσεις είναι καταβλητέες αν η κράτηση ακυρωθεί ή τροποποιηθεί. Δεν παρέχονται δηλώσεις, υποσχέσεις ή οποιουδήποτε είδους ενδείξεις όσον αφορά την ακρίβεια οποιασδήποτε από τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το Site ή ως προς τη φύση, πρότυπο, η καταλληλότητα ή όχι των οποιωνδήποτε υπηρεσιών που προσφέρονται από εμάς ή για λογαριασμό μας.

Εμείς δεν ευθυνόμαστε για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή άλλες) που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση οποιουδήποτε από τα στοιχεία ή υλικά που περιέχονται σε αυτό το Site και / ή τη χρήση ή την πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή υλικό μέσω δικτυακών συνδέσεων από αυτό το Site, ή οποιαδήποτε αδυναμία πρόσβασης σε αυτή την ιστοσελίδα. Αυτές οι εξαιρέσεις της αστικής ευθύνης εφαρμόζονται μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Η Love Island Travel & Tours Ltd μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε πτυχή αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιωνδήποτε προμηθευτών, χαρακτηριστικά, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι πληροφορίες και οι τιμές σε αυτό το Site δεν είναι «ζωντανά» και έχουν ενημερωθεί από καιρό σε καιρό. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια όλων των πληροφοριών και των τιμών. Σε περίπτωση που η τιμή είναι προφανώς εσφαλμένη οφείλεται σε σφάλμα του συστήματος, εμείς δεν δεσμευόμαστε από την εν λόγω τιμή.

Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε διακοπή του ότι η πρόσβαση ή χρήση, ή για οποιαδήποτε αποτυχία να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε συναλλαγή. Δεν εγγυάται ότι αυτό το Site είναι απαλλαγμένο από ιούς υπολογιστών ή άλλες ιδιότητες που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ή ζημιά.

Κρατήσεις Τιμές:

Οι τιμές:

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ. Περιλαμβάνονται οι φόροι συν ένα ποσό ύψους 15 έως 100 ευρώ. Η Παράδοση / ταχυδρομικά έξοδα επιβαρύνουν τον αγοραστή (άρθρο 5.2). Σύμφωνα με τους κανονισμούς που αφορούν τα δικαιώματα των ταξιδιωτικών πρακτόρων και του ΦΠΑ, το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες που αγοράζονται δεν έχει καθοριστεί στα τιμολόγια.

Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση που εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο, ορισμένοι φόροι ίσως αλλάξουν. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι τυχόν πρόσθετοι φόροι οφείλονται από τον αγοραστή. Θα πρέπει να καταβάλλονται σε τοπικό επίπεδο στο εθνικό νόμισμα .

3.3 Τύποι πληρωμής

Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας.

3.4 Οι όροι πληρωμής

Η εξόφληση ενός ποσού γίνεται κατά την κράτηση. Δεν γίνεται επιβεβαίωση μιάς κράτησης πριν από την πληρωμή της.

Ξένες τραπεζικές μεταφορές μπορούν να επιβάλλουν τέλη τραπεζών στον αγοραστή. Σε περίπτωση απουσίας ενός τέλους πληρωμής, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει το δικαίωμα να θεωρήσει ότι ο αγοραστής έχει ακυρώσει την κράτησή του. Πριν από την πλήρη εξόφληση, ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται να εκδώσει ένα εισιτήριο. Ωστόσο, ο αγοραστής παραμένει υπεύθυνος για την πληρωμή για ολόκληρη την κράτησή του.

Ο Αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των τραπεζικών πληροφοριών ότι αυτός / αυτή έχει παράσχει μέχρι να έχει ελεγχθεί από την τράπεζα του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση που πραγματοποιείται από ταξιδιωτικό γραφείο για λογαριασμό του αγοραστή. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, μέχρι τη λήψη της πλήρους καταβολής, ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται να εκδώσει ένα εισιτήριο.

Εάν ο αγοραστής παραλείψει να τηρήσει τους όρους πληρωμής, ο Διαχειριστής θα κρίνει ότι η κράτηση έχει ακυρωθεί. Σε περίπτωση που η πληρωμή έχει αποδειχθεί δόλια, ελλιπείς ή δεν υφίστανται, για οποιονδήποτε λόγο, οι υπηρεσίες που αγοράζονται θα ακυρωθούν και η εξυπηρέτηση τελών θα βαρύνουν τον αγοραστή.

Τεχνικά στάδια της συμφωνίας:

Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες από τον Οδηγό κρατήσεων για κρατήσεις ξενοδοχείων, για κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και κρατήσεις εκδρομικών πακέτων.

Σύναψη συμφωνίας:

Οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς ώς Love Island Travel and Tours Ltd σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων συμφωνιών όσον αφορά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Μπορεί να απαιτείται εγγραφή σε σχέση με τις υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω της ιστοσελίδας μας και μπορεί να είναι στη διάθεσή σας κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας για περαιτέρω βοήθεια. Αυτή τη στιγμή όλες οι αναφορές διατηρούνται στο back-office μας για λογιστικούς σκοπούς και για μελλοντική αναφορά.

Σύναψη συμφωνίας:

Όλα τα στοιχεία της σύμβασης μεταξύ του αγοραστή και του κάτοχου της ιστοσελίδας της εταιρείας loveisland-travel.com είναι στα αγγλικά αλλά και στα ελληνικά. Για τυχόν ελλείψεις ή άλλα στοιχεία παρακαλώ όπως αποστείλετε γραπτό μήνυμα στο [email protected].

Διαχωρισμός:

Αν ορισμένα από τα σημεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων καθοριστούν από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή στο να είναι παράνομα και / ή ανεφάρμοστα, οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.

Tερματισμός χρήσης:

Συμφωνείτε ότι η Love Island Travel and Tours Ltd μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να σας αρνηθεί την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και να απενεργοποιήσει οποιοδήποτε όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που συνδέονται μαζί σας για οποιοδήποτε λόγο, αν . Love Island Travel and Tours Ltd πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει συμφωνία. Η Love Island Travel and Tours Ltd διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και από καιρό σε καιρό να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο αυτής της ιστοσελίδας (ή οποιοδήποτε μέρος της) με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η Love Island Travel and Tours Ltd δεν ευθύνεται σε Εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών που προσφέρονται στα πλαίσια αυτού του site.

Παραλλαγή:

Έχουμε δικαίωμα να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Αναθεωρημένη όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση του δικτυακού μας τόπου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλείστε ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για να διασφαλίσετε τη σωστή έκδοση.

Αποστολή ταξιδιωτικών κουπονιών, για εκδρομικά πακέτα ή ξενοδοχεία:

Όταν κάνετε κράτηση και πληρώσετε για μια εκδρομή είτε για διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία ανά τον κόσμο μέσω αυτής της ιστοσελίδας, θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης στο email που δώσατε όταν η έγινε η καταχώριση. Για την άμεση διαθεσιμότητα εκδρομής θα εκδίδετε Κουπόνι Εκδρομής μέσα σε 24 έως 72 ώρες και να θα αποστέλλεται σε σας, στη διεύθυνση e-mail που μας έχετε δώσει. Περί αυτού δεν θα έχετε έξτρα χρέωση από μέρους μας. Για εκδρομές που η διαθεσιμότητα δεν είναι άμεση θα ζητηθεί επιβεβαίωση από τον ταξιδιωτικό πράκτορα, η οποία θα πρέπει κανονικά να παραληφθεί εντός 72 ωρών. Μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης από τον διοργανωτή Tour Operator θα εκδίδετε το κουπόνι εκδρομής και θα αποστέλλεται σε σας, στη διεύθυνση e-mail που μας έχετε δώσει. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε μια εναλλακτική εκδρομή με τα ίδια χαρακτηριστικά. Εάν η εναλλακτική εκδρομή δεν γίνεται αποδεκτή από εσάς θα επιστρέφει αμέσως το ποσό που καταβάλλεται στο λογαριασμό σας.

Θα πρέπει να εκτυπώσετε τα εκδρομικά κουπόνια και να τα παρουσιάσετε την στο αεροδρόμιο κατά την αναχώρηση σας. Σε περίπτωση προβλήματος κατά την εκτύπωση του Εκδρομικού Voucher (-ες) παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για επανέκδοση.

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

 • Οι τιμές είναι συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων φόρων και του ΦΠΑ εκτός αν κάπου ορίζεται διαφορετικά.
 • Είναι σε Ευρώ (EUR).
 • Είναι εισηγμένες για την κάλυψη αεροπορικών μεταφορών, εφόσον υπάρχει , κατάλυμα σε ξενοδοχείο, γεύματα όπου καθορίζονται , ξενάγηση, Οδηγός & περιηγήσεις στα αξιοθέατα (αν υπάρχει) , μεταβιβάσεις και είναι ανά άτομο όπως καθορίζεται σε κάθε ταξιδιωτικό οδηγό.
 • Τα τέλη ή επιβαρύνσεις εισάγονται με την αύξηση του κόστους της εκδρομής. Μετά την πλήρη τιμή που έχει καταβληθεί από τον ταξιδιώτη και τα δελτία Εκδρομής έχουν εκδοθεί, δεν θα μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή . Εάν όμως η εκδρομή διοργανώνεται από κάποιον άλλο ταξιδιωτικό πράκτορα και αυτός αυξήσει την τιμή τότε εμείς διατηρούμε το δικαίωμα να αυξήσουμε την τιμή.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ή / και τροποποιήσεις μετά την πληρωμή:

Αν μετά από μία επιβεβαίωση θέλετε να αλλάξετε στοιχεία θα πρέπει να υποβάλετε γραπτή αίτηση σε μας νοουμένου ότι έχετε ήδη πληρώσει on-line. Αυτή πρέπει να αποσταλεί στο [email protected]. Εμείς θα κάνουμε το παν για την πραγματοποίηση της αλλαγής (-ες), αλλά αυτό εξαρτάται από τους περιορισμούς που ορίζονται, και μπορεί να προκαλέσουν κάποια χρηματική κατακράτηση. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που ζητήθηκαν λιγότερο από 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση ή για τις ημερομηνίες της διαμονής που εμπίπτουν σε μια περίοδο θεωρούνται ακυρώσεις και υπόκεινται στις ακόλουθες χρεώσεις ακύρωσης:

 • Όλες οι ακυρώσεις εκδρομικών πακέτων, ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων θα επιβαρύνονται με το τέλος ακύρωσης EUR 17,00 ανά άτομο.
 • Όλες οι ακυρώσεις εκδρομικών πακέτων, ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων που πραγματοποιούνται εντός της προθεσμίας των 30 με 10 μερών πριν την αναχώρηση θα γίνονται με χρέωση ακύρωσης του 30% το συνολικού κόστους εκδρομή.
 • Όλες οι ακυρώσεις εκδρομικών πακέτων, ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων οι οποίες πραγματοποιούνται εντός 14 ημερών πριν την αναχώρηση θα γίνεται κατακράτηση του 100% του συνολικού κόστους της εκδρομής.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις μιας κράτησης:

Όταν ζητείται μια εκδρομή, ένα ξενοδοχείο ή μια πτήση, και αφού έχει πληρωθεί θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, προκειμένου να προβείτε σε τροποποιήσεις σχετικά με το όνομα της κράτησης, την ημερομηνία αναχώρησης ή και άλλες λεπτομέρειες.
Όταν μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες είναι σε ζήτηση, θα μπορείτε να παρατηρήσετε μέσα στη σελίδα του προφίλ σας μόλις συνδεθείτε, να δείτε την κατάσταση της κράτησης σας η οποία θα είναι σε αναμονή, και τότε μπορείτε να δείτε δίπλα σε αυτό το κουμπί “Τροποποίηση”. Πατώντας αυτό το κουμπί θα πρέπει να μπορείτε να αλλάξετε μόνο τα ονόματα της κράτησης ή να ακυρώσετε εντελώς. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω αλλαγές αφού η κράτησή σας είναι σε πρώτη ζήτηση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το πρακτορείο στο παγκύπριο τηλέφωνο: 77 77 77 89.

Υπαναχώρηση:

Όταν ζητείται μια εκδρομή, ένα ξενοδοχείο ή μια πτήση, και αφού δεν έχει πληρωθεί θα έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή απλά κλείνοντας το συγκεκριμένο παράθυρο παραγγελίας. Όταν μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες είναι σε ζήτηση, θα μπορείτε να παρατηρήσετε μέσα στη σελίδα του προφίλ σας μόλις συνδεθείτε, να δείτε την κατάσταση της κράτησης σας η οποία θα είναι σε αναμονή, και τότε μπορείτε να δείτε δίπλα σε αυτό το κουμπί “Τροποποίηση”. Πατώντας αυτό το κουμπί θα πρέπει να μπορείτε να αλλάξετε μόνο τα ονόματα της κράτησης ή να ακυρώσετε εντελώς. Εάν χρειάζεστε περαιτέρω αλλαγές αφού η κράτησή σας είναι σε πρώτη ζήτηση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το πρακτορείο στο παγκύπριο τηλέφωνο : 77 77 77 89.

Αποκλεισμός των δικαιωμάτων τρίτων:

Αυτοί οι όροι και οι συνθήκες είναι προς όφελος εσάς και εμάς, και δεν έχουν ως στόχο να ωφεληθούν σε τρίτους ή να εκτελεστούν από οποιονδήποτε τρίτο. Η άσκηση σας τα δικαιώματα σε σχέση με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν εξαρτάται από τη συναίνεση του οποιουδήποτε τρίτου.

Διαχείριση παραπόνων:

Σχετικά με τα οποιανδήποτε παράπονα όσο αφορά τις προσφερόμενες διαδικτυακές μας υπηρεσίες, ως προς τις κρατήσεις ξενοδοχείων, ως προς τις κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων αλλά και εκδρομικών πακέτων ή και άλλων προβλημάτων ,παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα email ξεκινώντας με την λέξη Παράπονο στο : [email protected], ή να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στο 77 77 77 89.

Καταχωρίσεις άδειες:

Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA). Μπορείτε να βρείτε την ηλεκτρονική έκδοση του μητρώου στηδιεύθυνση: http://www.acta.org.cy/showpage.php?PageID=13 .

Είμαστε αδειοδοτημένοι από τον ΚΟΤ με επαγγελματικό τίτλο πρακτορείο ταξιδίων. Αυτή την άδεια του ΚΟΤ μπορείτε να βρείτε στην http://www.visitcyprus.biz/.